modal-join-title

modal-join-description

KipUP

Improving Poultry Welfare by monitoring behaviour, health and housing

Verhoog kippenwelzijn

Gedrag

Het gedrag van kippen weerspiegelt hun welzijn. Observeer hoe een koppel reageert op hun omgeving, op bezoekers en op elkaar, en ontdek wat er verbeterd kan worden.

Gezondheid

Een goede fysieke gezondheid is essentieel voor het welzijn van legkippen. Beoordeel hun veren, huid en de aanwezigheid van vogelmijt om uitval te voorkomen.

Huisvesting

Een goed onderkomen zorgt voor gezonde kippen met een hoge productie. Observeer de leefomgeving van de legkippen, beoordeel in hoeverre deze aansluit bij hun natuurlijke gedrag en identificeer verbeterpunten.

Wat is KipUP?

Dé methode om kippenwelzijn te monitoren en te verbeteren

KipUP maakt welzijn zichtbaar. Het meet de meest belangrijke aspecten die invloed hebben op het welzijn: gedrag, gezondheid en huisvesting.

Inzicht in kippenwelzijn voor alle betrokkenen

De wetenschappelijk onderbouwde methode biedt pluimveehouders, dierenartsen en eierhandelaren inzicht in het welzijn van legkippen en in de verbeterpunten.

Waarom KipUP?

Het welzijn van legkippen kan en moet beter. Verhoging van kippenwelzijn zorgt voor minder welzijnsgerelateerde problemen zoals pikkerij, borstbeenfracturen en pootafwijkingen. Dit leidt tot betere technische prestaties van een koppel, zoals verbeterde voeropname, verhoogd legpercentage en minder uitval.

KipUP maakt het mogelijk om kippenwelzijn structureel te monitoren en te verbeteren. Het is een methode waarmee het welzijn van kippen praktisch en objectief kan worden beoordeeld en gekwantificeerd. Door waarnemingen te kwantificeren komen problemen vroegtijdig aan het licht, waardoor eerder actie kan worden ondernomen, met een grotere kans op succes.

De inzichten kunnen niet alleen worden gebruikt om het welzijn van het gemeten koppel te verhogen, maar ook om het welzijn en daarmee de prestaties van een volgend koppel te verbeteren.

Hoger welzijn betekent een toegevoegde waarde per ei. KipUP maakt het mogelijk om deze waarde op een transparante manier te communiceren richting de consument.

Een gemiddelde KipUP-check duurt ongeveer 1,5 uur en is eenvoudig uit te voeren en te combineren met een veterinair bezoek. Door de KipUP-metingen vier keer uit te voeren gedurende de levensduur van een koppel, ontstaat een volledig inzicht in het welzijn van het koppel.

De methode

De KipUP-check

In de stal brengt de erfbetreder met een gedetailleerde vragenlijst het welzijn van een koppel in kaart. Hij/zij registreert de data daarna digitaal in KipUP.

Direct inzicht in welzijn

Zowel de erfbetreder als de pluimveehouder heeft toegang tot KipUP en direct inzicht in het welzijn van het koppel en de eventuele verbeterpunten

Data vergelijken en delen

De resultaten van de meting kunnen eenvoudig worden vergeleken met eerdere metingen van het koppel. De data kunnen worden geëxporteerd en gedeeld met derden.

Verbeteringen doorvoeren

Aan de hand van de resultaten kunnen direct verbeteringen worden doorgevoerd. Door het herhalen van de metingen wordt het effect van de aanpassingen inzichtelijk.

Aan de slag

Volledig en objectief inzicht in het welzijn van een koppel legkippen.

Vroegtijdig inzicht in verbeterpunten en risico’s

Eenvoudig uit te voeren en te combineren met veterinair bezoek

Optimaliseer de prestaties van uw legkippen.

Start met KipUP!

Informatie aanvragen

Over KipUP

KipUP is ontwikkeld door bioloog en veterinair Vera Bavinck, die als dierenarts werkzaam is in de pluimveesector. Al vroeg in haar carrière zag ze dat het welzijn van kippen vaak niet centraal staat in de dagelijkse praktijk van de pluimveesector en vond dat dat anders kan - en moét. Vanuit die overtuiging ontwikkelde zij KipUP. Met deze innovatieve, wetenschappelijke methode kan het welzijn van legkippen objectief worden gemeten en verbeterd.

Vera's ambitie is om met KipUP internationaal bij te dragen aan het verbeteren van het kippenwelzijn. Niet alleen voor de kippen, maar ook voor de betrokken boeren. Want een verbeterd welzijn resulteert in een hogere eierwaarde en optimale prestaties.

Geïnteresseerd? Neem contact op met Vera via

vera@fairpoultry.nl
FAQ

Antwoord op al uw vragen

KipUP is een  methode voor het monitoren en verbeteren van kippenwelzijn, gericht op gedrag, gezondheid en huisvesting. Aan de hand van diergebonden metingen in de stal wordt inzicht verkregen in het welzijn van een koppel kippen. Na het invoeren van de data is er direct een visueel overzicht van het welzijn, inclusief verbeterpunten en risico’s.

KipUP is de eerste methode waarmee het welzijn van kippen objectief kan worden beoordeeld en gekwantificeerd. Het is een hands-on methode: de metingen worden in de stal verricht en zijn diergebonden.

De metingen worden uitgevoerd door personen die de training hebben gedaan en toegang hebben tot de tool middels een licentie. Voorbeelden zijn de dierenarts, de veehouder of erfbetreder.

De certificering volgt op een training van een dagdeel. Hierin staat het uitvoeren van de KipUP-metingen centraal, waarbij de nadruk ligt op de diergebonden metingen en de wetenschappelijke onderbouwing van het scoresysteem. Ruime ervaring met het hanteren van legkippen is een voorwaarde om deel te nemen aan de cursus.

De kosten voor KipUP bestaat uit een licentie en wordt berekend per stal per jaar. De training vooraf staat hier los van. Een licentie geeft een onbeperkt gebruik van de tool.  De precieze prijs hangt af van de grootte van het koppel. Neem contact op voor meer informatie.

Een standaardmeting kost 1,5 uur per koppel, vanaf een koppelgrootte van 1000 kippen. Bij kleinere koppels is de meting vaak in 30 minuten uitgevoerd. Per koppel worden vier metingen uitgevoerd, verdeeld over de levensduur van een koppel.

De metingen in de stal worden standaard uitgevoerd met pen en papier. Voor het invoeren van de data in de heeft u een laptop met een internetverbinding nodig. U hoeft dus geen speciale apparatuur aan te schaffen.

De certificering is gericht op het afstemmen van de observaties met de juiste score. Voor de beoordeling van het verenkleed en de individuele dieren zijn er visuele scorekaarten ontwikkeld.

Centraal in KipUP staan de observaties, deze zullen niet veranderen. De gekoppelde score wordt jaarlijks getoetst met nieuwe wetenschappelijke inzichten. In een jaarlijkse bijscholing worden alle gecertificeerde deelnemers geüpdatet over de nieuwste wetenschappelijke inzichten rondom het welzijn van legkippen.

De eerste stap is een kennismakingsgesprek waarin Vera Bavinck meer uitleg geeft over KipUP en al uw vragen beantwoordt. Daarna volgt er een persoonlijke uitleg over het gebruik van de digitale applicatie en een training in het uitvoeren van de metingen. Hierna bent u bevoegd om zelfstandig KipUP-metingen uit te voeren.

Neem contact op met KipUP door een e-mail te sturen aan Vera Bavinck. Vermeld uw telefoonnummer, dan neemt Vera contact met u op voor een kennismakingsgesprek.